Mākslas izglītība:
Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola, keramikas nodaļa,
Latvijas Mākslas akadēmija, Pedagoģijas nodaļa,
Latvijas Mākslas akadēmija, Grafikas nodaļa, Mag/art

2000.- 2008.g. Galvenā māksliniece Rakstniecības un mūzikas muzejā Rīgā.

2007. gadā no Rīgas pārcēlos uz dzīvi Ikšķilē . Šai laikā mans radošais darbs cieši savijies ar organizatorisko un pedagoģisko darbu Ikšķiles novadā. No 2010. gada Ikšķilē vadu biedrību “Rasas krāsas” – bāzi vietēja un starptautiska mēroga kultūrizglītības projektiem. Plašāka informācija www.rasaskrasas.lv

kontaktinformācija: mob. 29274111, lauma.palmbaha@gmail.com
www.laumapalmbaha.lv

Izstādēs piedalos no 1992. gada ar grafikas, glezniecības un keramikas darbiem gan Latvijā, gan ārzemēs.

Darbu saturu vieno pārdomas par man svarīgām
dzīves vertībām – mīlestību, attiecībām ar Radītāju un līdzcilvēkiem.
Iedvesmu radošajiem darbiem smeļos dabas un garīgo vērtību apcerē.

Šīs pārdomas izteiktas vārdos:

Laiks zīmē manī sevī un savā laikā turpina pats sevi.
Man arī dots
Laiks – zīmēt pieredzēto – mana laika dejā.
Es tikai piedalos, lai dalītos
Varbūt kā rasas krāsas bērnu sejās,
Varbūt kā Tava elpa dzīves ceļā.