Zīmējums 3

(darba detaļas) 60 x 80 cm

(darba tehnika)

(darba ideja – Apraksts par problēmu un risinājumu ko prezentē darbs. Sabiedrībā notiek šāda problemātiska aktualitāte, darbs komunicē apzinātību novērojumu, kā risinājumu.)

Vai arī brīvs idejisks apraksts.