Man ir liels gandarījums un prieks, kad, nu jau desmito gadu dzirdu par savu vizuālās mākslas skolnieku panākumiem dažādās olimpiādēs un projektos. Ir skolnieki, kuri jau turpina mākslas studijas Rīgas Amatniecības skolā, Daiļamata skolā, ir beiguši J. Rozentāla mākslas skolu un LMA, u. c.

ŠOPAVASAR man ir liels gandarījums par skolnieci, kura iesniedza mūsu sadarbības laika studiju darbus piecās universitātēs FINE ART nodaļās Apvienotajā Karalistē… un tika uzņemta visās piecās. Pašlaik viņa izvēlējusies divas, kuru programma visvairāk atbilst viņas izvirzītajam mērķim.

Mācību procesā kopīgi trenējamies saskatīt mazas lietas starp lielajām un ieraudzīt lielo formu daudzveidību, mācamies saprast konstruktīvas zīmēšanas priekšrocības. Pašlaik aktuāls ir telpiskās un asociatīvās domāšanas deficīts, tādēļ attīstu perspektīvas zīmēšanas loģiku un tēlainās domāšanas virzienus.

Kad bērni un vecāki stāsta par viņu pašu radošo darbu izstādēm pie savu mājas sienām, tad zinu, tur esmu arī es. Tas ir tādēļ, ka katram bērnam un arī pieaugušajam dodu labāko no ilggadīgās pedagoģiskās un praktizējoša mākslinieka pieredzes, kura iegūta trīs akadēmisko mākslas un pedagoģijas , kā arī kultūras vēstures studiju laikā.

Eiropas un ASV muzeju kolekciju un mūsdienu mākslas klasiķu izstāžu apskates laikā iegādātie mākslas katalogi un kultūrvēstures apceres darbi ir iedvesmas avots gan lieliem , gan maziem manas pedagoģiskās prakses dalībniekiem.